Home » » Đề cương ôn tập môn Luật Quốc tế (Công pháp Quốc tế)

Đề cương ôn tập môn Luật Quốc tế (Công pháp Quốc tế)

Written By Hành Chính Sales on Chủ Nhật, ngày 09 tháng 12 năm 2012 | 00:29


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT QUỐC TẾ (CÔNG PHÁP QUỐC TẾ)
Đề cương gồm 27 câu, độ dài 33 trang A4, có câu trả lời đầy đủ.

1. Luật Quốc tế là hệ thống pháp luật độc lập?
2. Khái niệm và đặc điểm Luật Quốc tế?
3. So sánh Điều ước quốc tế & Tập quán quốc tế?
4. So sánh Luật Quốc tế & Luật Quốc gia?
5. Phân tích bản chất Luật Quốc tế hiện đại so với Luật Quốc tế cũ ?
6. Phân tích các yếu tố cấu thành Quốc gia ?
7. Quốc gia là chủ thể đầu tiên, cơ bản của Luật Quốc tế?
8. Tổ chức liên Chính phủ là chủ thể phái sinh không có chủ quyền ?
9. Pháp nhân, thể nhân không là chủ thể của Luật Quốc tế?
10. Cơ sở công nhận Chính phủ Defacto là hợp pháp ?
11. So sánh phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập?
12. Phân biệt bãi bõ & huỷ bỏ Điều ước quốc tế?


13. Phân biệt tuyên bố bảo lưu & giải thích?
14. Bảo lưu Điều ước quốc tế là quyền hay là sự ưu tiên?
15. So sánh giữa người 2 quốc tịch & không quốc tịch?
16. Phân tích quyền tối cao của Quốc gia đối với lãnh thổ?
17. Nội dung quy chế pháp lý của lãnh thổ Quốc gia?
18. So sánh biên giới Quốc gia trên bộ & trên biển?
19. Khái niệm và chế độ pháp lý vùng đặc quyền kinh tế?
20. Khái niệm và chế độ pháp lý và quyền tài phán vùng lãnh hải ?
21. Khái niệm và cách xác định thềm lục địa?
22. Khái niệm và chế độ pháp lý vùng tiếp giáp lãnh hải?
23. Quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao?
24. Quyền ưu đãi miễn trừ của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao?
25. Quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan lãnh sự?
26. So sánh cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự?
27. Chứng minh nội dung của Điều 1 của Hiến pháp Việt Nam “ nước có chủ quyền thống nhất ….”

________________________
Tài liệu tính phí (mã tài liệu DC10014B) có giá 10.000vnđ, để lấy mật khẩu vui lòng xem tại đây.

Share this article :

Đăng nhận xét

 
Liên hệ: hanhchinh.sales@gmail.com | http://tailieuhanhchinh.blogspot.com
Bản quyền © 2012-2013. HC DOCUMENTS - Tài liệu Hành chính
Phát triển bởi Lê Đắc Thành
Cung cấp bởi Blogger